Obálky dle Správního řádu

obálka pro doručování písemností dle Správního Řádu, zákona č. 500/2004 Sb.


typ I. s červeným pruhem, určený pro doručení do vlastních rukou adresáta
s vyloučením náhradního doručení


typ II. s modrým pruhem, určený pro doručení do vlastních rukou adresáta, zmocněnci, zákonnému zástupci


typ III. bez pruhu, určený pro možnost náhradního doručení