Obálky s dodejkou

ÚŘEDNÍ OBÁLKY


obálka se zeleným pruhem pro doručování ostatních úředních písemností určená
pro doručení do vlastních rukou adresáta
Formát C5


obálka se zeleným pruhem pro doručování ostatních úředních písemností určená, DOPORUČENĚ, možnost náhradního doručení
Formát C5

OSTATNÍ DODEJKY


obálka s dodejkou pro doručování ostatních písemností, s červeným pruhem, samopropisovací, určená pro doručení výhradně do vlastních rukou adresáta
Formát B6, C5, C6/5
samoprůpis nebo foliové okno pod Dodejkou


obálka s dodejkou pro doručování ostatních písemností, s modrým pruhem, samopropisovací, určená pro doručení do vlastních rukou adresáta, zmocněnci, zákonnému zástupci
Formát B6, C5, C6/5
samoprůpis nebo foliové okno pod Dodejkou


obálka s dodejkou pro doručování ostatních písemností, bez pruhu, samopropisovací, určená pro možnost náhradního doručení
Formát B6, C5, C6/5
samoprůpis nebo foliové okno pod Dodejkou