Obálky dle OSŘ – Soudy

obálky pro doručování písemností dle Občanského soudního Řádu


typ I. se zeleným pruhem, určený pro doručení do vlastních rukou adresáta


typ II. se zeleným pruhem, určený pro doručení do vlastních rukou adresáta
s vyloučením náhradního doručení


typ III. se zeleným pruhem, určený pro možnost náhradního doručení