Obálky dle daňového řádu

obálka pro doručování písemností dle Správního Řádu, zákona č. 500/2004 Sb.


typ s modrým pruhem, určený pro doručení do vlastních rukou adresáta, zmocněnce, zákonného zástupce